top of page

Page Title

Wanneer u een boeking maakt verklaart u zich akkoord met de onderstaande huurvoorwaarden. Gelieve ze daarom even door te nemen wanneer u wil boeken.

De algemene voorwaarden gelden voor de woning die op de website www.pouget.be ter beschikking wordt gesteld voor rekening van de eigenaar. Ze vormen een essentieel element van het terbeschikkingstellingscontract; bijgevolg kan er alleen maar van deze voorwaarden worden afgeweken indien de eigenaar er voorafgaandelijk en schriftelijk mee ingestemd heeft.

De huurder kan dus in geen geval aanspraak maken op de toepassing van zijn eventuele eigen algemene voorwaarden, welke deze ook mogen zijn. Indien de klant wenst af te wijken van de algemene voorwaarden van Pouget, moet hij dit uitdrukkelijk voorafgaandelijk aanvragen op het moment van de boeking. In dit geval blijven deze algemene voorwaarden niettemin op aanvullende wijze van toepassing.

Algemene voorwaarden

 

Huurperiode:

Het betreffende contract is afgesloten voor de voor¬noemde periode. De huurder heeft geen recht op de woning buiten deze periode.

 

De boeking:

De boeking en overeenkomst wordt gesloten tussen de verhuurder (= eigenaar vakantiewoning) en de huurder. De verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de schade die de huurder lijdt tijdens zijn verblijf en de huurder doet afstand van eventuele rechten tegen de verhuurder met het ondertekenen van het contract,

 

Prijs:

De gepubliceerde prijzen zijn de prijzen per week, van zaterdag tot zaterdag, per vakantiewoning. De prijzen gelden als op de website vermeld., tenzij uitdrukkelijke vermelding van prijskorting op het contract. Extra diensten als eindschoonmaak en de levering van bedlinnen zijn inbegrepen in de prijs. 

 

Voorschot:

Bij boeking betaalt u binnen de 7 dagen een voorschot van 30% op de huurprijs. Het saldo betaalt u 8 weken voor vertrek. Bij boeking minder dan 8 weken voor vertrek dient het volledige bedrag betaald te worden.

 

Staat van het eigendom:

De vakantiewoning wordt elke keer gecontroleerd. Indien er toch zaken zouden afwijken van de beschrijving of als er schade zou zijn dient u dit onmiddellijk te melden ter plaatse aan de eigenaar, ook om te vermijden dat dit aan u toegeschreven wordt! Het probleem wordt dan zo snel mogelijk opgelost. Klachten die niet tijdens het verblijf gemeld worden worden achteraf niet meer aanvaard. U dient het betreffende eigendom bij vertrek in dezelfde staat achterlaten als u het gevonden heeft bij aankomst. Alle verlies door breuk of schade aan de woning of inboedel moet door de huurder vergoed worden. Bij het voor de inbegrepen eindschoonmaak gaan wij er van uit dat de woning in een correcte staat achterlaat. D.w.z. de vaat gedaan, vuilnis weg, geen etensresten, barbecue proper. Bij niet naleven van deze voorwaarden kunnen extra schoonmaakkosten aangerekend worden en dit aan 25 euro/uur.

 

Huisvuil sorteren

Het glasafval/blikjes en drankkartons moet door de huurder zelf naar de glascontainer gebracht worden. Opgelet! Indien de poetsdienst het huisvuil moet sorteren of het glas moet wegbrengen naar de glascontainer, zullen er extra poetsuren aangerekend worden of wordt de huurder een boete opgelegd van 20 tot 50 euro. Sorry, deze maatregel is helaas noodzakelijk om het sorteren aan te moedigen.

 

Waarborg:

De vakantiewoningen hebben waardevolle spullen en de waarborg dient om eventuele ongelukjes of beschadiging te vergoeden.

 • Klachten in verband met de inventaris en bestaande schade worden aanvaard tot 4 uur na uw aankomst. Deze dient men te melden bij de eigenaar ter plaatse.

 • De controle van de vakantiewoning gebeurt bij de schoonmaak omdat men dan pas alles grondig heeft kunnen controleren. Het is dus bij het poetsen dat men schade of breuk kan vaststellen. Het kan gebeuren dat de vakantiewoning in een dergelijke staat verkeert dat men extra schoonmaakuren moet aanrekenen. OPGELET! de woning moet bezemschoon en opgeruimd zijn, vuilnis gesorteerd en vuilnisbakken geleegd.

 • Wanneer alles in goede orde is achtergelaten en geen schade of breuk is geconstateerd, dan wordt uw waarborgsom een a twee weken (vermeld in de boekingsmail) na verblijf via bankoverschrijving geretourneerd. Gaan schades het bedrag van de waarborg te boven, dan is de huurder verplicht een aanvullende betaling te doen. 

 • Men doet er goed aan ongelukjes te melden aan de eigenaar, deze worden dan meestal goed afgehandeld.

 • De eigenaars maken geen misbruik van de waarborg. Maar men kan wel heel kritisch worden wanneer men ondervindt dat er geen respect was voor de woning en/of men ongelukken verzwegen heeft.

 • Indien men wat breekt is het raadzaam de gebroken stukken opzij te houden voor de inventaris. Zo kan de eigenaar vaststellen over welk gebroken stuk het gaat en voorkomt dit discussies en misverstandjes.

 • Het is raadzaam om bij een ongeluk of bij een betwisting te communiceren met de eigenaar, zo kunnen de dingen opgehelderd worden en kan men tot een oplossing komen die beide partijen kunnen aanvaarden.

 • Men stort de waarborg pas na twee weken terug enkel om bovenstaande gevallen eerst op te lossen.

 • Gelukkig zijn zo goed als alle gasten goudeerlijk.

 1. Uur vertrek en aankomst:

 • Gelieve de aankomst- en vertrek uren te respecteren. Wij, net als jullie wellicht, vinden het prettig om in een nette vakantiewoning aan te komen en te verblijven. Daarom moet er voldoende tijd zijn voor een goede poetsbeurt tussen het vertrek van de vorige gasten en de aankomst van de nieuwe gasten.

 • Aankomstuur: de vakantiewoning is ter jullie beschikking vanaf 15:00 op de dag van aankomst. Dit staat duidelijk vermeld bij de vakantiewoning.

 • Vertrek uur: Voor 10 uur

 

Aantal toegelaten personen:

Het aantal personen dat de woning betrekt mag niet hoger zijn dan vermeld in het contract, zonder de voorafgaande toestemming van de eigenaar. Op het contract worden het aantal personen met naam en leeftijd vermeld. Als bij aankomst ter plaatse blijkt dat er meerdere personen zijn dan vermeld op het contract, heeft de eigenaar het recht een meerprijs te vragen (€ 50/pp/nacht voor verhuurprijs < € 1000/week en € 80pp/nacht voor verhuurprijs > € 1000/week) of het teveel aan personen te weigeren of bij overschrijding de huurovereenkomst van rechtswege als ontbonden beschouwen en wordt de toegang tot het vakantiehuis geweigerd zonder aanspraak op teruggave van de huur. Ook het plaatsen van tenten, mobilhomes of caravans is verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar). Baby’s ongeacht de leeftijd worden ook meegerekend. Bij het overschrijden van het max aantal personen is men niet meer in orde met het reglement in verband met de brandveiligheid en met de brandverzekering.

U mag gasten ontvangen, na overleg met de eigenaar, vooraf wordt bepaald wanneer en hoeveel personen aanwezig zullen zijn.

 

Huisdieren

         Huisdieren zijn niet toegestaan in de vakantiewoningen en op het domein.
 

Energiekosten (water, gas en elektriciteit):

Deze zijn bijna overal in de huurprijs inbegrepen; de enkele uitzonderingen worden specifiek op de huurovereenkomst vermeld. Stookkosten tijdens buitenseizoen-periode dienen wel afzonderlijk vergoed te worden. Indien bij afwezigheid onnodig verlichting wordt aangelaten kunnen extra kosten volgen.

 

Ongevallen:

De eigenaar van de woning is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen in en rond de woning of het zwembad.

 

Aansprakelijkheid van de huurder

 • We vragen U vriendelijk respect te hebben voor de woning en de tuin.

 • Het gehuurde vakantiehuis dient door de huurder, zijn medehuurders, of zijn bezoekers met de vereiste zorg en zorgvuldigheid te worden bewoond, met inachtneming van de rust voor de omgeving.

 • De hoofdhuurder is aansprakelijk voor de door hem/haar, door medehuurders, door eventuele bezoekers veroorzaakte schade, ook wanneer deze na zijn vertrek geconstateerd worden. Wanneer schade na vertrek van de hoofdhuurder wordt geconstateerd, zal deze zich moeten neerleggen bij de uitspraak van de eigenaar.

 • Bij de vakantiewoning aanwezige en/of verstrekte huisreglementen zijn onverbrekelijk onderdeel van de huurovereenkomst en dienen daarom strikt te worden nagekomen.

 • De huurder dient ervoor te zorgen dat hij geen lawaaioverlast veroorzaakt aan de omwonenden en andere gasten. In Frankrijk is een wet van toepassing die lawaai buitenshuis na 22.00 uur verbiedt. Iedereen die denkt dat dit voor hem/haar niet geldt, wordt zonder waarschuwing vooraf - zonder teruggave van huur - uit de vakantiewoning verwijderd.

 • Gelieve GEEN MEUBELS zoals BEDDEN, BANKSTELLEN, KASTEN TE VERHUIZEN - TE VERPLAATSEN aub. Ook al denkt men nog zo voorzichtig te zijn, deze zaken leiden dikwijls tot beschadiging van muren en meubelen, gelieve deze op hun plaats te laten.

 • Het is niet toegestaan om hout in de barbecue te branden of een vuurtje te maken in de tuin

 • Het is verboden de vakantiehuizen te gebruiken om fuiven en/of drankpartijen te organiseren, dit om de kwaliteit van de woning te waarborgen.

 • Roken: Het is totaal verboden te roken in de vakantiewoningen, indien er bij het schoonmaken rooklucht wordt vastgesteld kunnen er extra kosten volgen (wassen van gordijnen of matrassen).

 •  

 • Aansprakelijkheid van eigenaar

 • De eigenaar kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor verlies, diefstal, schade of letsel, van welke aard dan ook, berokkend aan huurders, hun kinderspelen of tuinen.

 • De (prijs) informatie vermeld op de website is leidend.

 • De eigenaar kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die ontstaat door natuurgeweld, natuurrampen, kernrampen, aanslagen, stakingen, geweldplegingen en het in aanraking komen met een luchtvaartuig of onderdelen daarvan.

 • Het kan gebeuren dat er in de buurt van uw vakantiewoning wordt ‘gewerkt’. Wij denken bijvoorbeeld aan het opbreken van de weg, bouwactiviteiten of stroomonderbrekingen. U zult begrijpen dat wij voor eventuele geluidsoverlast of hinder geen verantwoordelijkheid kunnen aanvaarden. Wij kunnen dergelijke werkzaamheden immers niet stilleggen.

 • Op al de boekingsovereenkomsten en daarop aansluitend gemaakte afspraken is het Franse recht van toepassing.

 • Het huurcontract is tussen de huurder en de eigenaar.

 •  

 • Annulatievoorwaarden:

In geval van annulering door de huurder die geen annulatieverzekering afsloot of buiten de voorwaarden van de verzekering valt is de huurder
• tot 8 weken voor het vertrek het betaalde voorschot (40 % van de totale som) verschuldigd.
• vanaf 8 weken voor het vertrek de totale verhuurprijs verschuldigd.
Bij vroegtijdig vertrek of niet in gebruik nemen van de woning heeft u geen enkel recht op terugbetaling.

 

Annulering door eigenaar van gîte Pouget

Indien enige omstandigheid de eigenaar van gîte Pouget noopt tot annulering van de al gehuurde vakantiewoning, zal hiervan direct kennis worden gegeven aan de huurder en, indien mogelijk, onder aanbieding van een alternatief. Bij niet aanvaarden van dit alternatief door huurder, of bij het niet kunnen aanbieden van een alternatief door de eigenaar van gîte Pouget, zal deze onmiddellijk het al door huurder betaalde bedrag terugstorten. Huurder heeft geen enig meer of ander recht dan het terugvorderen van dit bedrag.
 

Verzekeringen: Annulatieverzekering:

Wij raden u aan om een annulatie verzekering te nemen bij uw verzekeraar.

De annulatieverzekering dekt niet de burgerlijke aansprakelijkheid, de eventuele schade door u veroorzaakt of aansprakelijkheid bij brand of diefstal als u in fout bent of door uw nalatigheid. Gelieve hiervoor zelf uw verzekeringsmaatschappij te raadplegen om te checken of u hiervoor een passende schadedekking geniet.. (let op: veel familiale verzekeringen sluiten schade aan huurwoningen uit, bij sommige is dit wel gedekt (o.a. bij de verzekeringsmaatschappij Mercator kan u zich hiervoor verzekeren). Voor schade die niet gedekt wordt door uw verzekering ben u zelf als huurder verantwoordelijk. De eigenaar kan niet aansprakelijk worden gehouden voor door de huurder of derden ten gevolge het verblijf in het vakantiehuis geleden schade.
 

bottom of page